Arbetsliv och fritid

Sektor Arbetsliv och fritid består av ca 150 engagerade medarbetare med ansvarsområden som omfattar arbete och integration, bibliotek, familjebehandling/stödboende, fritidsgårdar/anläggningar, gymnasie- och vuxenutbildning, kulturskolan, mottag/barnutredare och vuxenenhet.

Sektorns arbete utgår från krav och mål i bland annat bibliotekslagen, skollagen och socialtjänstlagen. Det innebär exempelvis att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning (biblioteksverksamhet), att vuxna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet (vuxenutbildning), samt att verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden (socialtjänst). Sektorn arbetar för att uppnå kommunens vision och mål. Verksamheterna ska särskilt fokusera på insatser för en meningsfull och utvecklande fritid och för att kävlingebor med arbetsförmåga blir självförsörjande

Möt våra medarbetare

Medarbetare

Kerstin Ånhammar

Familjebehandlare

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Therése Åkesson

Socialsekreterare

(Klicka för mer information)

Lediga jobb inom arbetsliv och fritid

Socialsekreterare till vuxenenheten, Kävlinge kommun

Sektor Arbetsliv och fritid, Individ- och familjeomsorg, Vuxenenheten, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2024-07-28


Familjehemssekreterare till Kävlinge kommun

Sektor Arbetsliv och fritid, Individ- och familjeomsorg, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2024-07-22