Samhällsbyggnad

Sektor Samhällsbyggnad består av ca 50 kompetenta medarbetare som arbetar med det som påverkar vår närmiljö. Samlade inom en organisation och med en gemensam samhällsbyggnadschef arbetar vi med samhällsutveckling med allt från planering och byggnation till drift. Sektorn ansvarar bland annat för samhällsplanering, exploatering, bygglov, miljö- hälso- och livsmedelsskydd, vatten och avlopp, parker, lekplatser, trafiksäkerhet och vägunderhåll. Även samarbetet IT drift finns inom sektorn

Möt våra medarbetare

Medarbetare

Niclas Jensen

Projektchef

(Klicka för mer information)

Medarbetare

Joacim Dahlberg

Planarkitekt

(Klicka för mer information)

Lediga jobb inom samhällsbyggnad

För tillfället finns inga lediga tjänster