I sektor Omsorg arbetar ca 650 medarbetare inom vård, omsorg och måltidsservice. Vi strävar mot att stärka människors egna resurser med tydlig individuell anpassning. Det kan handla om boende, anpassade digitala lösningar men även andra insatser.

Det förebyggande arbetssättet är viktigt och prioriterat. Vi utgår från individens styrkor och förmågor. Arbetssättet bibehåller individens självbestämmande och respekt för dennes behov. Ett gott förebyggande arbetssätt kan minimera och fördröja behovet av insatser samt förebygga ohälsa. Våra kompetenta medarbetare ger stöd, omsorg och vård till enskilda samt tillagar näringsriktiga och goda måltider. Vi jobbar med livskvalitet, god omsorg och goda måltider. Kävlinge kommuns omsorg ska tillhöra den bästa i Sverige.

Ett gott samarbete mellan omsorgsmedarbetare, handläggare, legitimerade medarbetare och enhetschef är en förutsättning för goda resultat. I ett gott arbetsklimat kan vi tillsammans anta utmaningen att bidra till den enskildes välbefinnande och ett meningsfullt liv. Teamet runt den enskilde hjälps åt att nå olika mål. Hos oss kan du vidareutvecklas i din yrkesroll. Vi ser kompetensutveckling som en naturlig del i arbetet. Ett utmanande uppdrag med meningsfulla arbetsuppgifter ger dig möjligheter till en personlig utveckling.

Möt våra medarbetare

Jennie Hantoft

Sjuksköterska

(Klicka för mer information)

Lotta Nilsson

Biståndshandläggare

(Klicka för mer information)

Lediga jobb inom omsorg

Undersköterska till Billingshäll hemtjänst i Kävlinge kommun

Sektor Omsorg, Omsorgsstöd i hemmet, Omsorgsstöd i hem 3, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2022-06-08


Kontaktpersoner LSS till Kävlinge kommun

Sektor Omsorg, Omsorgsstöd ut hemmet, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2022-06-30


Stödassistent till omsorgsboende enligt LSS i Kävlinge Kommun

Sektor Omsorg, Kungsgatan i Furulund, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2022-06-01


Ansvarig Kock till skola i Kävlinge

Sektor Omsorg, Måltidsservice, Måltidsservice Kävlinge - Dösjebro, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2022-06-01


Stödassistent till korttidsvistelse och tillsyn LSS i Kävlinge kommun

Sektor Omsorg, Omsorgsstöd ut hemmet, Omsorgsstöd ut hem 1, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2022-06-12


Vikarierande samordnare till särskilt boende i Löddeköpinge

Sektor Omsorg, Omsorgsboende, Omsorgsboende 1, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Samordnare till Daglig verksamhet i Kävlinge kommun

Sektor Omsorg, Omsorgsstöd ut hemmet, Omsorgsstöd ut hem 2, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2022-06-15


Undersköterska till hemtjänsten i Löddeköpinge

Sektor Omsorg, Omsorgsstöd i hemmet, Omsorgsstöd i hem 2, Kävlinge
Sista ansökningsdatum 2022-05-31


Fysioterapeut/Sjukgymnast till LSS och Socialpsykiatrin

Sektor Omsorg, Omsorgsstöd ut hemmet, Omsorgsstöd ut hem 2, Kävlinge